Folder CVO VOLT 2015-16

NT2 Nederlands voor anderstaligen

Overal heb je Nederlands nodig, op het werk, in de opleiding, op de school van je kinderen, in de winkel, in het ziekenhuis, op het stadskantoor, …
Wat je in onze lessen leert, kan je gebruiken in het dagelijkse leven. We werken met activerende werkvormen aan luisteren, spreken, lezen en schrijven en houden rekening met jouw leervraag.

Je kan overdag, ’s avonds en zelfs op zaterdag Nederlands leren op verschillende niveaus en aan een verschillende intensiteit (2, 3, 4 of 5 x per week).
Je kan ook kiezen voor een cursus met e-learning. 

We hebben een campus in Heverlee, Tienen en Landen.

Hoeveel niveaus zijn er?

CVO VOLT organiseert 9 niveaus, van A1 tot en met C2 mondeling van het Europees Referentiekader voor talen.

Niveau

Richtgraad

Module

Lestijden

Europese Naam (ERK)

Niveau 1

Richtgraad 1

1.1

120

Breakthrough

A1

Niveau 2

1.2 mondeling & schriftelijk

60&60

Waystage

A2

Niveau 3

Richtgraad 2

2.1 mondeling & schriftelijk

60&60

Threshold 1

B1

Rijbewijs

Niveau 4

2.2 mondeling & schriftelijk

60&60

Threshold 2

Niveau 5

2.3 mondeling & schriftelijk

60&60

Threshold 3

Niveau 6

2.4 mondeling & schriftelijk

60&60

Threshold 4

Niveau 7

Richtgraad 3

3.1 mondeling

120

Vantage 1

B2

Niveau 8

3.2 schriftelijk

120

Vantage 2

Niveau 9

Richtgraad 4

4.1 mondeling

120

Effectiveness 1

C1

E-learning cursus

Je combineert lessen in de klas met online oefeningen thuis op je computer. Dit zijn oefeningen voor grammatica en woordenschat, maar ook voor luisteren, lezen en schrijven. Je krijgt individuele feedback van je leerkracht. In de les ligt de focus op spreken.

Voorbeeld: Als je een avondcursus volgt, kom je 1 x per week naar de les in plaats van 2 x. Elke week maak je thuis oefeningen op de computer op het moment dat jou het best past.

Deze formule is ideaal om werk, gezin en Nederlands leren te combineren.

Dit is jouw profiel:

 • Je hebt thuis een computer met internet.
 • Je werkt gemakkelijk en graag op de computer.
 • Zelfstandig werken is voor jou geen probleem.
 • Je begrijpt snel instructies.
 • Je bent stipt en respecteert deadlines.

Extra's

Trajectbegeleiding
Studeer jij in onze school Nederlands? Dan willen we je zo goed mogelijk helpen.
Wil je nog extra werken aan uitspraak?  Wil je beter kunnen lezen en schrijven?  
Wil je beter leren spreken en aan je spreekdurf werken?
Vraag dan meer informatie aan je leerkracht of de trajectbegeleider over deze modules

 • Uitspraakklas,
 • Conversatieklas
 • Sterk in lezen en schrijven.

Soms krijg je een extra leerkracht in de klas. Zo wordt de groep kleiner en krijg je meer oefenkansen. We werken ook met vrijwilligers die je graag willen helpen bij het leren en oefenen van Nederlands.

Met speciale leervragen of een traject op maat kan je terecht bij onze trajectbegeleiders. Zij helpen je bij het vinden van een aangepast traject, zoeken samen met jou naar de juiste opleiding of geven je de nodige leerbegeleiding.

Wij zetten hieronder TOeKan in de kijker.

Het schakeltraject TOeKan is een unieke opleiding van één jaar die je voorbereidt op studies in het Nederlands.  
Tijdens het schakeltraject ga je elke dag naar de les. In de namiddag volg je Nederlands en in de voormiddag krijg je andere vakken zoals ICT, wiskunde, Engels of Frans. Een coach helpt jou bij vragen of problemen.

Wie kan starten in het TOeKan -traject?

 • Je bent tussen 18 en 25 jaar.
 • Je hebt niveau Nederlands 1.2/A2 behaald.
 • Je verblijft wettig in België.
 • Je wil een certificaat of diploma secundair onderwijs behalen.

TOeKan start in september en januari en eindigt eind juni.
Daarna heb je voldoende bagage om aan te sluiten bij een opleiding die past bij jouw profiel. Interesse? Mail naar toekan@cvovolt.be

Trajectbegeleiders
Campus Heverlee Christel Hendriks en
Karolien Laeremans
TB@cvovolt.be
Campus Tienen en Landen Sigrid Brebels sigrid.brebels@cvovolt.be

Andere activiteiten
Elk schooljaar organiseren we evenementen voor onze cursisten NT2 zoals bv. een verhalenfestival, een muziekavond, een quiz, een filmfestival, een Sinterklaas- of lentefeest, een praatavond waar onze cursisten NT2 in gesprek gaan met vertegenwoordigers van verschillende organisaties rond werk, vrijwilligerswerk, opleidingen of vrije tijd, …
Telkens weer zijn dit boeiende en leerrijke avonden voor alle aanwezigen.
We werken ook mee aan projecten zoals Bijt in je Vrije tijd, Creatief met eenvoudig Nederlands, buddywerking, praatcafé Combinne, Babbel, …Inschrijven voor een cursus NT2?

Wie?
Je bent anderstalig en je kan schrijven in ons alfabet. Je kan zelfstandig notities nemen en je kan taken uitvoeren. In de les spreek je Nederlands. Nederlands is de enige gemeenschappelijke taal voor iedereen.

CAMPUS HEVERLEE

Niveau 1 en 2

Heb je een bachelordiploma? Dan kan je direct inschrijven in ons centrum.
Heb je geen bachelordiploma?
Ga dan eerst naar het Agentschap Integratie en Inburgering voor een intakegesprek en / of een test.

In het Agentschapzoeken ze de juiste cursus voor jou. Wil je graag les volgen in ons CVO? Zeg dit dan tegen de medewerker van het Agentschap.
Agentschap Integratie en Inburgering
Kolonel Begaultlaan 1c
3012 Leuven (Wilsele)
www.integratie-inburgering.be/contactpunt-leuven


Hoger niveau

Heb je al een certificaat? Dan kan je direct inschrijven voor het volgende niveau.
Breng je certificaat mee naar het secretariaat!

Spreek je al een beetje Nederlands maar heb je nog geen certificaat?
Leg dan eerst een niveautest af.
Dit kan in het Agentschap Integratie en Inburgering tijdens de openingsuren of
in campus Heverlee. Mail voor de juiste data naar info.nt2@cvovolt.be.
Na de test bekijken we samen welke module de beste voor je is.
Een niveautest + inschrijving duurt maximum twee uur.
Campus Heverlee (kaart)
Interleuvenlaan 3
3001 Heverlee
016/31 99 20
info.nt2@cvovolt.be

CAMPUS TIENEN EN LANDEN
Spreek je nog geen Nederlands of is dit je eerste inschrijving in ons centrum?
Ga dan eerst naar het Agentschap Integratie en Inburgering.
Agentschap Integratie en Inburgering
Veldbornstraat 3
3300 Tienen
www.integratie-inburgering.be/contactpunt-tienen


Welke documenten moet je meebrengen bij de inschrijving?

 • identiteitskaart en/of een bewijs van wettig verblijf in België
 • geld of bankkaart
 • eventueel:
  • attest van OCMW, VDAB, inburgeringcontract, inburgeringsattest, ... : We bekijken samen hoeveel inschrijvingsgeld je moet betalen.
  • (deel)certificaat NT2
  • het gele doorverwijsformulier van het Agentschap Integratie en Inburgering

Hoeveel kost een module?

Voor elke module betaal je inschrijvingsgeld, werkingskosten, kopiegelden cursusmateriaal

inschrijvingsgeld

Werkingskosten en kopiegelden cursusmateriaal

lestijden per module

inschrijvingsgeld

gedeeltelijke vrijstelling*

Volledige vrijstelling**

Afhankelijk van de module

tussen €25 en €40

120 of 180

€ 72

€ 36

€ 0

60

€ 36

€ 18

€ 0

40

€ 24

€ 12

€ 0

20

€ 12

€ 6

€ 0

*Gedeeltelijke vrijstelling voor:

 • werklozen met VDAB-attest
 • cursisten die in de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 les hebben gevolgd in Open School, gedurende minimum 120 lestijden.

**Volledige vrijstelling voor:

 • inburgeraars met inburgeringscontract of -attest die niveau 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, of 2.4 volgen (het onthaalbureau bepaalt wie recht heeft op inburgering)
 • in het kader van de sociale huurwet/taalbereidheid NT2 en enkel voor niveau 1.1
 • leefloners (OCMW)
  BRENG DEZE DOCUMENTEN MEE BIJ INSCHRIJVING!

Cursusmateriaal
Je hebt een blanco cursusboek en / of kopieën nodig.
De som die je betaalt is verschillend voor elk niveau. Klik op het juiste niveau om de prijs van de werkingskosten en kopiegelden te kennen.
Je vindt er ook de naam van het handboek.
Het handboek kan je kopen in de boekhandel.
Alleen het handboek van niveau 1.1 kan je op school kopen.

Werkingskosten en kopiegelden moet je betalen bij de inschrijving.
Heb je een cursusboek dat al gebruikt is? Dat is geen goed idee. Zo kan je niet zelf werken. Een blanco cursusboek is beter!.

Hoe kan ik betalen?
Je kan cash of met bancontact betalen.

Wanneer starten de lessen?

We hebben een startmoment in

 • september (dag- en avondcursussen)
 • november (enkel dagcursussen)
 • januari (dag- en avondcursussen)
 • april (enkel dagcursussen)

Hoe lang duurt een module?
Een standaardmodule duurt 120 lestijden
Je kan 2 of 4 keer per week naar de les komen

 • Als je 4 x naar de les komt duurt een module 8 weken.
 • Als je 2 x per week naar de les komt, duurt een module 16 weken.
 • Rijbewijs is 1 x per week en duurt 16 weken.

Een module verlengd duurt 180 lestijden. Je komt 3 keer per week naar de les. De module duurt 15 weken

Klik op jouw niveau en op de campus van jouw keuze om de juiste planning te bekijken.

Evaluatie

De evaluatie is permanent. We evalueren via testmomenten en observatiemomenten of je de doelen voor luisteren, lezen, schrijven en spreken bereikt. We geven je regelmatig feedback over jouw prestaties. Het is daarom belangrijk dat je altijd aanwezig bent in de les.
Je bent geslaagd als je voor al de vaardigheden minstens een voldoende behaalt.

In het begin van de cursus geeft je leerkracht informatie over de manier en de momenten van evalueren.

Contact

Heverlee: info.nt2@cvovolt.be  
Landen: landen.info@cvovolt.be
Tienen: tienen.info@cvovolt.be

*** Gemeenschappelijk Europees referentiekader (CEFR)
Begint de week van 04/11/2019MADIWODOVRZACampus ***Inschrijven
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) - Waystage13:0016:2013:0016:2013:0016:2013:0016:2013:0016:20  Heverlee IL5 A2 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) - Waystage09:0012:2009:0012:2009:0012:2009:0012:2009:0012:20  Tienen PISO A2 via secretariaat
Begint de week van 11/11/2019MADIWODOVRZACampus ***Inschrijven
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) - Breakthrough09:0012:2009:0012:20 09:0012:2009:0012:20  Heverlee IL5 A1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) - Breakthrough13:0016:2013:0016:20 13:0016:2013:0016:20  Heverlee IL5 A1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) - Breakthrough13:0016:2013:0016:20 13:0016:2013:0016:20  Tienen PISO A1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) (50% e-learning) 09:0012:20  09:0012:20  Heverlee IL5 A2 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) - Waystage09:0012:2009:0012:20 09:0012:2009:0012:20  Heverlee IL5 A2 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) - Waystage13:0016:2013:0016:20 13:0016:2013:0016:20  Tienen PISO A2 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) - Threshold 109:0012:2009:0012:20 09:0012:2009:0012:20  Heverlee IL5 B1 bijna volzet
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) - Threshold 113:0016:2013:0016:20 13:0016:2013:0016:20  Tienen PISO B1 bijna volzet
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) - Threshold 113:0016:2013:0016:20 13:0016:2013:0016:20  Heverlee IL5 B1 bijna volzet
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) (50% e-learning) 09:0012:20  09:0012:20  Heverlee IL3 B1 online inschrijven
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) - Threshold 209:0012:2009:0012:20 09:0012:2009:0012:20  Heverlee IL5 B1 wachtlijst
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) - Threshold 209:0012:2009:0012:2009:0012:20 09:0012:20  Tienen PISO B1 online inschrijven
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) - Threshold 213:0016:2013:0016:20 13:0016:2013:0016:20  Heverlee IL5 B1 online inschrijven
NT2 / Dutch niveau 5 (2.3) - Threshold 309:0012:2009:0012:20 09:0012:2009:0012:20  Heverlee IL5 B1 bijna volzet
NT2 / Dutch niveau 5 (2.3) - Threshold 309:0012:2009:0012:20 09:0012:2009:0012:20  Tienen PISO B1 online inschrijven
NT2 / Dutch niveau 6 (2.4) - Threshold 409:0012:2009:0012:20 09:0012:2009:0012:20  Heverlee IL3 B1 online inschrijven
NT2 / Dutch niveau 6 (2.4) - Threshold 409:0012:2009:0012:20 09:0012:2009:0012:20  Tienen PISO B1 online inschrijven
NT2 / Dutch niveau 6 (2.4) - Threshold 409:0012:2009:0012:20 09:0012:2009:0012:20  Heverlee IL5 B1 online inschrijven
NT2 / Dutch niveau 7 (3.1) cursus met focus op spreken en luisteren 09:0012:20 09:0012:2009:0012:20  Heverlee IL3 B2 online inschrijven
Begint de week van 18/11/2019MADIWODOVRZACampus ***Inschrijven
NT2 / Dutch conversatiegroep richtgraad 2  09:0011:45    Heverlee IL5  via secretariaat
Remediëring richtgraad 2  09:0011:45    Heverlee IL5  via secretariaat
Studiegroep uitspraak  09:1012:00    Heverlee IL5  via secretariaat
Begint de week van 02/12/2019MADIWODOVRZACampus ***Inschrijven
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) verlengd09:0012:2009:0012:20 09:0012:2009:0012:20  Heverlee IL3 A2 wachtlijst
Wordt hernomen volgend semester/schooljaarMADIWODOVRZACampus ***Inschrijven
NT2 - Socio-culturele integratie (RG2)
Lesmomenten later te bepalen
 
NT2 / Dutch Remediëring richtgraad 1
Lesmomenten later te bepalen
 
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) verkort
Lesmomenten later te bepalen
 
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) verkort
Lesmomenten later te bepalen
 
NT2 / Dutch niveau 3+4 (2.1-2.2) cursus met focus op spreken en luisteren
Lesmomenten later te bepalen
 
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) verkort
Lesmomenten later te bepalen
 
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) verlengd
Lesmomenten later te bepalen
 
NT2 / Dutch niveau 5+6 (2.3-2.4) cursus met focus op schrijven en lezen
Lesmomenten later te bepalen
 
NT2 / Dutch niveau 5+6 (2.3-2.4) cursus met focus op spreken en luisteren
Lesmomenten later te bepalen
 
NT2 / Dutch niveau 7 (3.2) cursus met focus op schrijven en lezen (50% e-learning)
Lesmomenten later te bepalen
 
NT2 /Dutch ABC van het ABC
Lesmomenten later te bepalen
 
NT2 na OKAN
Lesmomenten later te bepalen
 
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) verlengd
Lesmomenten later te bepalen
A1  
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) (50% e-learning)
Lesmomenten later te bepalen
A1  
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) mondeling traject
Lesmomenten later te bepalen
A2  
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) schriftelijk traject
Lesmomenten later te bepalen
A2  
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) (50% e-learning)
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) mondeling traject
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) mondeling traject (verlengd)
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) schriftelijk traject
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) verkort
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) verlengd
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) mondeling traject
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) schriftelijk traject
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 5 (2.3) (50% e-learning)
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 5 (2.3) mondeling traject
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 5 (2.3) schriftelijk traject
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 6 (2.4) (50% e-learning)
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 6 (2.4) mondeling traject
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 6 (2.4) schriftelijk traject
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 /Dutch Voorbereiding theoretisch rijbewijs
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2_2.3A Threshold 3 A
Lesmomenten later te bepalen
B1