Aanvraag vrijstelling HBO5Deze opleidingen bieden cursisten de mogelijkheid om studeren te combineren met werk en gezin. Je bepaalt zelf het tempo van je studie. We bieden een groot aantal vakken aan via e-learning, waardoor je je minder naar school moet verplaatsen. De lesgevers zijn praktijkgericht en beschikken over professionele ervaring. Regelmatig nodigen we gespecialiseerde lesgevers uit. Indien je recht hebt op betaald educatief verlof mag je afwezig zijn op het werk met behoud van loon.


Folder CVO VOLT 2015-16

Ruimtelijk ordenings- en milieurecht

Start lessen :
Einde lessen :
Aantal : 1 /week
Inschrijven vanaf :
Kostprijs : €60
Lestijden : 40
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

Module omschrijving

Doelgroep De doelgroep voor deze cursus bestaat ten eerste uit de personen, die de opleiding Openbare Besturen volgen. Dit zijn enerzijds personen die werken in de openbare sector en willen doorgroeien in hun functie, en anderzijds personen die een korte klantgerichte administratieve opleiding of bijscholing wensen. Ten tweede zijn ook personen, die kennis willen verwerven van het ruimtelijke ordenings- en milieurecht, welkom. Doelstelling U heeft een inzicht in het kader waarbinnen het ruimtelijk ordenings- en milieubeleid wordt georganiseerd; u kent de grote trekken met betrekking tot de stedenbouwkundige vergunningsplicht en de milieu- en natuurvergunningplicht. Vereiste voorkennis Er is geen specifieke voorkennis vereist. Inhoud van de module Ruimtelijk structuurplan Ruimtelijke uitvoeringsplannen Gewestplannen BPA's (Bijzonder Plan van Aanleg) Bodembestemmingen Artikel 99 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (vergunningsplicht), en van het besluit houdende vrijstelling van aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning Vergunningsprocedure Overzicht van de milieubeleidsinstrumenten De administratieve organisatie van het milieubeleid in Vlaanderen Het DABM-decreet en van het milieuvergunningdecreet Vlarem 1 Vlarem 2 Het natuurbehoudsdecreet en zijn uitvoeringsbesluit Cursusmateriaal Eigen cursus. Evaluatie Mondeling examen met voorbereiding, gesloten boek, open vragen.