Coördinator Mode

info.mode@cvovolt.be

Coördinator Crea

info.crea@cvovolt.be

Folder CVO VOLT 2015-16

NT2 / Dutch niveau 5 (2.3) (50% e-learning)

Start lessen :
Einde lessen :
Aantal : 1 /week
Inschrijven vanaf :
Kostprijs : €72
Lestijden : 120
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

Voorkennis vereist

NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) - Threshold 2

Module omschrijving

In niveau 3, 4, 5 en 6 (B1/Threshold) groei je geleidelijk naar vlot en zelfstandig taalgebruik over jezelf en over je vertrouwde omgeving. Dit is niveau 5 en het draait helemaal om: Wat vind jij belangrijk in je leven? Welke gewoontes en tradities uit jouw land zijn belangrijk voor jou? Wat doe je in je vrije tijd? Wie is jouw held of heldin? Kan je samenwonen met je ouders, schoonouders of complete vreemden? Wat gebeurt er allemaal in jouw straat, jouw regio? Hoe vat je een artikel hierover samen?
Je leert lezen, schrijven, spreken en luisteren met authentiek en recent materiaal van websites, YouTube, kranten en magazines.

Deze cursus is een e-learning cursus. Je combineert les in de klas met computeroefeningen thuis. In de les ligt de focus op correct spreken en luisteren. Thuis maak je op je pc interactieve taken op ons leerplatform Chamilo. Met behulp van instructievideo’s, apps en speciale software oefen je grammatica, woordenschat, luisteren, lezen en schrijven. Tegen elke volgende les maak je 1 online leerpad.
Is een e-learning cursus iets voor jou? Lees het hier

Doelpubliek

Voor anderstaligen die de basiscompetenties van niveau4/ B1 Threshold 2 bereikt hebben.

Inhoud

Aan het eind van de cursus kan je:

• een tekst lezen/beluisteren en de mening van de schrijver vergelijken met jouw mening
• schrijven over wat je al gedaan/gezien hebt, en over wat je nog wilt doen/zien
• de hoofdgedachte van elke paragraaf in de tekst noteren
• een tekst/verhaal samenvatten aan de hand van vragen
• belangrijke informatie uit een (telefoon) gesprek vragen en noteren
• deelnemen aan een interview en de informatie doorgeven, ...
• interculturele tips beoordelen en geven
• zeggen dat je iemand (niet) kent/iets (niet) weet en over je vermoedens spreken
• schrijven over iemand voor wie je bewondering hebt
• verschillende soorten van samenwonen analyseren en bespreken, ...
• ‘zou’ gebruiken als wens, advies, beleefde vraag en hypothese
• passieve vormen herkennen en maken, …

Toelatingsvoorwaarden

Je kan een recent certificaat niveau 4/B1 Threshold 2 (max. 1 jaar) voorleggen.
Je scoort via een niveautest in niveau 5/B1 Threshold 3.

Je kan een NIVEAUTEST afleggen in Interleuvenlaan 3, 3001 Heverlee.
Hieronder de data:

•  Om 17u: 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 10/12, 17/12, 7/1, 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 17/3, 24/3, 31/3, 21/4, 26/5, 16/6 OF maak een afspraak via tb@cvovolt.be

Extra informatie over deze module

Voor de inschrijving breng je dit mee:
• identiteitskaart en/of een bewijs van wettig verblijf in België
• geld of bankkaart
• eventueel een attest van OCMW, VDAB, inburgeringcontract, inburgeringsattest, ... : We bekijken samen hoeveel inschrijvingsgeld je moet betalen.
• eventueel een certificaat
• eventueel het gele doorverwijsformulier van het Agentschap Integratie en Inburgering
openingsuren secretariaat

Mogelijke vervolgmodules

Toekan NT2 schakeltraject als voorbereiding naar tweedekansonderwijs meer info
Vragen? Mail naar toekan@cvovolt.be

NT2 / Dutch niveau 5+6 (2.3-2.4) cursus met focus op spreken en luisteren
NT2 / Dutch niveau 5+6 (2.3-2.4) cursus met focus op schrijven en lezen
NT2 / Dutch niveau 6 (2.4) - Threshold 4
NT2 / Dutch niveau 6 (2.4) met e-learning
NT2 / Dutch conversatiegroep richtgraad 2
Studiegroep uitspraak
NT2 /Dutch Voorbereiding theoretisch rijbewijs