Aanvullend dubbel boekhouden (96% e-learning)

Start lessen :
Einde lessen :
Aantal : 0 /week
Inschrijven vanaf :
Kostprijs : €180
Lestijden : 120
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

Module omschrijving

Voorkennis: Basis dubbel boekhouden

Deze module is het vervolg op Basis dubbel boekhouden. Hierin wordt de nadruk gelegd op de uitgebreide studie van de actief- en passiefzijde van de balans en de afsluitwerkzaamheden van een boekhouding op het einde van het boekjaar. Bij die afsluiting van de boekhouding ligt de nadruk op de praktijk.

De bedoeling is dat je na deze module de volledige boekhouding van een bedrijf kunt voeren. Het sluitstuk is dan ook het opstellen van een jaarrekening van een onderneming.

E-learning: Deze module wordt volledig aangeboden in afstandsonderwijs. Dit betekent dat je niet naar de les komt, maar dat je thuis alle competenties verwerft aan de hand van de leerpaden die wij ontwikkelden op onze elektronische leeromgeving. Je leerproces wordt natuurlijk op een professionele manier ondersteund door een ervaren lesgever. Je wordt zeker niet aan je lot overgelaten. Toch is deze manier van leren eerder weggelegd voor cursisten die in hogere mate zelfstandig kunnen studeren en die over voldoende zelfdiscipline beschikken. Aan het einde van deze module leg je in ons centrum een examen af.