Toelatingsvoorwaarden

Boekhouden en Rechtspraktijk niveau HBO5/GRADUAAT


Je bent minimum 18 jaar oud en je hebt minstens een getuigschrift of diploma Hoger Secundair Onderwijs (HSO).

Als je dit niet kan voorleggen, kan je een toelatingsexamen afleggen.


Fotografie

Bij cursussen waarvoor voorkennis vereist is, moet er een certificaat ingediend of een instaptest afgelegd worden na inschrijving - stuur een
e-mail naar info.fotografie@cvovolt.be.


Informatica

Bij cursussen waarvoor voorkennis vereist is, moet er een certificaat ingediend of een instaptest afgelegd worden na inschrijving - stuur een
e-mail naar info.ict@cvovolt.be.


Nederlands Tweede Taal / NT2

CAMPUS HEVERLEE

Niveau 1 en 2

Heb je een bachelordiploma? Dan kan je direct inschrijven in ons centrum.
Heb je geen bachelordiploma?
Ga dan naar het Agentschap Integratie en Inburgering (Kolonel Begaultlaan 1c, 3012 Leuven (Wilsele)) voor een intakegesprek.
Misschien moet je daar ook een test doen. In het Agentschap Integratie en Inburgering zoeken ze de juiste cursus voor jou. Wil je graag les volgen in ons CVO? Zeg dit dan tegen de medewerker van het Agentschap.

Hoger niveau

Heb je al een certificaat? Dan kan je direct inschrijven voor het volgende niveau.
Breng je certificaat mee naar het secretariaat!

Spreek je al een beetje Nederlands maar heb je nog geen certificaat? Leg dan eerst een niveautest af.
Dit kan in het Agentschap Integratie en Inburgering tijdens de openingsuren of
elke dinsdag om 17u in campus Heverlee.
Je moet een afspraak maken via  016/31 99 20 of info.nt2@cvovolt.be.
Na de test bekijken we samen welke module de beste voor je is.
Een niveautest + inschrijving duurt maximum twee uur.

CAMPUS TIENEN EN LANDEN
Spreek je nog geen Nederlands of is dit je eerste inschrijving in ons centrum? Ga dan eerst naar het Agentschap Integratie en Inburgering, Veldbornstraat 3 in Tienen, http://www.huisvlaamsbrabant.be/adressen.htm#tienen)
Welke documenten moet je meebrengen bij de inschrijving?

  • identiteitskaart en/of een bewijs van wettig verblijf in België
  • geld of bankkaart
  • eventueel:
    • attest van OCMW, VDAB, inburgeringcontract, inburgeringsattest, ... : We bekijken samen hoeveel inschrijvingsgeld je moet betalen.
    • (deel)certificaat NT2
    • het gele doorverwijsformulier van het Agentschap Integratie en InburgeringVreemde talen

Om in een hoger niveau te kunnen starten breng je een certificaat mee of leg je een instaptest op afspraak - stuur een e-mail naar info.talen@cvovolt.be.