Waar staan wij voor

TKO VOLT biedt jou een traject op maat om je diploma secundair onderwijs te behalen.

Hier staan wij voor:

 • betrokkenheid met de cursist
  Elke medewerker heeft oog voor de interesses, vragen en verwachtingen van de cursist.
 • gedrevenheid voor de job, het vak en een passie voor onderwijs
  Elke medewerker staat vanuit een oprechte interesse en inzet voor de klas.
 • een professionele teamwerking
  Elke medewerker participeert actief aan de globale uitwerking van het centrum.
 • een openheid naar diverse doelgroepen
  Elke medewerker is voorstander van een diverse samenleving.

Waar gaan wij voor?

 • een breed en kwaliteitsvol opleidingsaanbod
  We hebben een brede waaier aan opleidingen, interessant voor elk profiel.
 • deskundige medewerkers
  We werken gedreven en professioneel. We begeleiden je vakkundig.
 • een warme leeromgeving
  We hechten belang aan een traject op maat en een persoonlijke ondersteuning. Wij zoeken naar een oplossing voor al je vragen.
 • een geloof in persoonlijke groei
  We stimuleren iedereen om eigen sterktes te ontdekken en verder uit te bouwen.