Inschrijvingsgeld TKO VOLT

Hoeveel kost een opleiding?

Voor de opleidingen in het studiegebied algemene vorming betaal je geen inschrijvingsgeld. Voor deze modules moet je wel kopiegeld betalen. Het cursusmateriaal moet je ook zelf aankopen. 

Voor de modules van de beroepsspecifieke opleidingen betaal je 1,50 euro per lesuur. Een module bedraagt 20, 40, 60 of 80 lesuren. Het totale bedrag dat je per semester betaalt, is afhankelijk van het aantal modules waarvoor je inschrijft. Het  inschrijvingsgeld is door de overheid begrensd op 300 euro per semester.

Kom ik in aanmerking voor een verminderd inschrijvingsgeld?

Je kan volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen als je tot één van de onderstaande categorieën behoort. Bij je inschrijving moet je hiervan een attest indienen. Dit attest mag op het moment van de inschrijving niet ouder zijn dan één maand. | website onderwijs Vlaanderen

 • asielzoekers die materiële hulp ontvangen (OCMW)
 • personen die een inkomen of leefloon verwerven via het OCMW, of personen ten laste van deze persoon
 • gedetineerden
 • VDAB-contractanten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering in het kader van een VDAB-erkend traject naar werk | website VDAB
 • niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden zonder wachtuitkering

Je kan gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen als je tot één van de onderstaande categorieën behoort. Je betaalt in dat geval slechts 25% van het inschrijvingsgeld. Bij je inschrijving moet je hiervan een attest indienen. Dit attest mag op het moment van de inschrijving niet ouder zijn dan één maand.

 • personen met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering maar zonder VDAB-contract
 • personen die minstens 66% arbeidsongeschikt zijn
 • personen die recht hebben op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten
 • personen die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap
 • personen ten laste van personen uit één van deze categorieën.  Breng in dit geval naast een attest ook een verklaring op eer mee.
 • personen die gedurende twee opeenvolgende jaren een opleiding gevolgd hebben van ten minste 120 lestijden in een centrum voor Basiseducatie en dit voorafgaand aan het jaar van inschrijving in het TKO

Om de betaling op het secretariaat vlot en correct te laten verlopen, bezorg je je vrijstellingsattest aan je opleidingscoördinator tijdens de startweek.

Moet ik nog andere kosten betalen?

Naast het inschrijvingsgeld betaal je per module ook kopiegeld voor de werkbladen of syllabus die je van de leerkracht krijgt. Indien er een handboek of werkboek gebruikt wordt, moet je dit ook nog zelf aankopen.

Meer informatie over het (cursus)materiaal dat je voor een bepaalde module moet kopen, vind je op de modulefiches van de opleiding. 
Voor deze bijkomende kosten kan je geen vermindering krijgen. 

Wanneer moet ik betalen?

Bij je inschrijving voor een richting betaal je 30 euro. Dit bedrag is een voorschot op de eindafrekening. Deze eindafrekening wordt gemaakt op het einde van de tweede lesweek van het semester. Je ontvangt je definitieve factuur via e-mail in de loop van de derde lesweek. Deze factuur betaal je binnen de week op het secretariaat met bancontact of via overschrijving op het rekeningnummer van de school.

 

Kan ik met opleidingscheques betalen?

Ben je werknemer? Dan kan je via opleidingscheques de kostprijs van de opleiding halveren. Op de website van de VDAB kan je nalezen of je in aanmerking komt voor deze opleidingscheques en hoe je ze moet aanvragen. Ga hiervoor naar www.vdab.be/opleidingscheques of neem telefonisch contact met de VDAB op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag tussen 8u en 19u). 
Opleidingscheques kan je gebruiken om je inschrijvings- en kopiegeld te betalen. Je kan ze niet gebruiken om handboeken aan te kopen. 


Heb ik recht op kinderbijslag?

Ben je jonger dan 26 jaar? Dan heb je recht op kinderbijslag als je minimum 17 uur les per week volgt en regelmatig aanwezig bent in de lessen. 

Ik ben werkloos. Kan ik me inschrijven voor een opleiding?

Ontvang je een werkloosheidsuitkering? Dan moet je aan de RVA toestemming vragen om een opleiding in het tweedekansonderwijs te mogen volgen. Je moet minstens 20 uur les volgen per week. Op het secretariaat van onze school kan je hiervoor het formulier C94 vragen. | website RVA

Kom ik in aanmerking voor betaald educatief verlof?

Werk je in de privé-sector? Dan kan je betaald educatief verlof krijgen van je werkgever. Je moet wel regelmatig aanwezig zijn in de lessen.

Kom ik in aanmerking voor een goedkoop treinabonnement?

Ben je jonger dan 26 jaar? Dan kan je bij de NMBS een schooltreinkaart aanvragen. De formulieren die je hiervoor nodig hebt, vind je op de website van de NMBS.

DIPLOMA BEHAALD = INSCHRIJVINGSGELD TERUGBETAALD?

Heb je je diploma secundair onderwijs in het volwassenenonderwijs behaald? Dan kan je bij de Vlaamse overheid een premie aanvragen. Je krijgt hiervoor op de proclamatie de nodige documenten. Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je meer informatie.