Modulair systeem in het TKO | CVO VOLT

Wat is een modulair systeem?

In het volwassenenonderwijs worden de verschillende vakken van een opleiding als modules ingericht. Telkens je een module met succes afgerond hebt, krijg je een deelcertificaat. Als je alle modules van een opleiding hebt afgewerkt, krijg je een certificaat.

Wat zijn de voordelen van het modulair systeem?

Afhankelijk van je voorkennis of het resultaat van vrijstellingsproeven kan je vrijgesteld worden van bepaalde modules. Dit maakt je leertraject wat lichter.

Je kan in grote mate zelf kiezen welke modules je in welk semester wil volgen. Zo krijg je een flexibel leertraject dat zorgt voor een goede balans tussen werk, gezin en studie. 

In het reguliere secundair onderwijs betekent een tekort op een aantal vakken al gauw dat je je jaar moet overdoen. In het modulair systeem moet je enkel de module waarvoor je niet geslaagd bent, opnieuw volgen. Zo wordt je leertraject niet heel veel langer.

Wanneer kan ik starten?

We werken met een semestersysteem. Je kan dus instappen in een leertraject in september en februari.

Wat is het diploma behaald in het TKO | CVO VOLT waard?

Het diploma secundair onderwijs dat je in het tweedekansonderwijs behaalt, is even veel waard als het diploma in het gewone leerplichtonderwijs.

In het tweedekansonderwijs kan je op twee manieren je diploma secundair onderwijs behalen:

* Je combineert een beroepsspecifieke opleiding met de opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV). De twee certificaten samen vormen het diploma secundair onderwijs

certificaat
specifieke vorming
+

certificaat
aanvullende algemene vorming

=
diploma secundair onderwijs

* Je volgt een opleiding ASO van de derde graad en slaagt voor alle modules. Je krijgt dan ook een volwaardig diploma secundair onderwijs. In het tweedekansonderwijs van CVO VOLT kan je de ASO-opleiding Wetenschappen-Wiskunde volgen.

Hoe word ik geëvalueerd?

De evaluatievormen verschillen van module tot module. Zo werken we met gespreide evaluatie, eindevaluatie of een combinatie van beide. Meer informatie krijg je hierover van je vakleerkracht aan de start van de module.